Engineering

Dezodorizacija

Dezodorizacija

Bavimo se izradom studija i savjetovanjem u oblasti uklanjanja neugodnih mirisa u različitim industrijskim postrojenjima i sektorima – dezodorizacija. To je uglavnom uklanjanje tvari tipa (hidrogen sulfid – H2S, amonijak – NH3, merkaptani, isparljive tvari itd.)

Studiju priprema naš inženjerski odjel, vidi kontakt.

 • Uklanjanje mirisa na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • Skladištenje, obrada i sušenje mulja iz industrije
 • Obrada zaostale vode koja sadrži mješavinu vode i otpada
 • Recikliranje otpada
 • Bioplinske stanice
 • Drvoprerađivačka industrija
 • Uklanjanje mirisa amonijaka u elektranama na ugljen nakon primjene SNCR metode
U praksi se najčešće koriste sljedeće metode:
 • Regenerativna termička oksidacija
 • Rekuperacijska  termička oksidacija
 • Ionizacija
 • Fotokatalitička oksidacija
 • Metoda hladne plazme
 • Ugradnja biofiltera
Odvojena skupina sastoji se od postupaka za uklanjanje mirisa amonijaka u termoelektranama na ugljen nakon primjene metode SNCR. Metoda se temelji na sustavu višeslojnog miješanja odvojenog letećeg pepela i istodobnom doziranju vode i vapna u sustav za miješanje, te daljnjem oslobađanju i sakupljanju amonijaka. Vlažni pepeo, koji je oslobođen od amonijaka, zatim se uvodi u komoru za sušenje, a zatim pneumatski prenosi u silose za skladištenje.