Engineering

Pneumatski transport rasutih materijala

Pneumatski transport rasutih materijala

Nudimo izrade studija, dizajniranje i savjetovanje u oblasti tehnologije pneumatskog transporta rasutih materijala. Osim dizajniranja novih pneumatskih transportnih sustava, bavimo se također procjenom i modernizacijom postojećih pneumatskih transportera. Trenutno, većina ugljenih elektrana i toplana, ljevaonica i cementara su opremljeni elektrostatskim filtrima za odvajanje letećeg pepela i različitih frakcija prašine iz dimnih plinova. Ovi uređaji nisu više dovoljno učinkoviti zbog sve većih zahtjeva za odvajanje tih čestica prašine iz dimnih plinova. Iz tog razloga postojeći filtarski uređaji se pretvaraju u učinkovitije tkanina filtre. Pretvorba elektrostatskog separatora na tkanina filtar uključuje procjenu i, ako je potrebno. preradu postojećeg pneumatskog transporta materijala koji se nalazi ispod spremnika ovih izvora.

Studiju priprema naš inženjerski odjel, vidi kontakt.

Pneumatski transport je zatvoreni transportni sustav dizajniran za prijevoz rasutih materijala od desetina do stotina metara, nosivosti od kilograma do nekoliko desetaka tona na sat. Pneumatski transport može se koristiti u gotovo svim industrijama. Iako je njegova upotreba vrlo široka, pojedinačne instalacije ne mogu se objediniti i uvijek je potrebno s kupcem potražiti optimalnu vrstu pneumatskog prijevoza za date uvjete. U pneumatskom transportu kao mogući medij koristi se zrak ili inertni plin (CO2, N2) ili zrak sa smanjenim udjelom O2. Pneumatski transport može se podijeliti s nekoliko točaka gledišta. Najčešće se dijeli prema tlaku transportnog medija na:
 • Transport koristeći vakuum
 • Transport koristeći nadtlak
 • Transport miješani  (kombinacija dva prethodna)
Prema razlici između tlaka u cjevovodu i atmosferskog tlaka, razlikuje se pneumatski transport za transport pod vakuumom i nadtlakom:
 • Transport koristeći niski tlak (razlika tlaka manja od 10 kPa) - izvor komprimiranog zraka su ventilatori do 10 kPa, a miješalica je obično ejektor (pokretač). Za transport je karakterističan visok omjer zraka i materijala i velika brzina.
 • Transport koristeći srednji tlak (razlika tlaka od 10 kPa do 50 kPa) - izvor komprimiranog zraka puhala u rasponu od 10 do 50 kPa. Uređaji za miješanje su rotacijske hranilice ili posebni ejektori (pokretači). Ova vrsta prijevoza pogodna je za manje abrazivne materijale sa zahtjevom neprekidnog rada.
 • Transport koristeći visoki tlak (razlika tlaka od 50 kPa do 800 kPa) - djeluje u tlačnom rasponu od 50 do 800 kPa pomoću kompresora. Za transport se koriste posebne standardizirane komorne hranilice obima od nekoliko litara do 8000 litara. Zbog niskog odnosa zraka i materijala, materijal se transportira malom brzinom. Kao rezultat toga, ovaj način prijevoza štedi transportirani materijal i transportne rute.
Uporaba pojedinačnih prijevoza ovisi o zahtjevu parametara izvedbe, udaljenosti, veličine zrna prevezenog materijala i drugim svojstvima i konfiguraciji transportnih ruta. Transport s niskim tlakom obavlja se obično:
 • Ejektorima (pokretači)
 • Miješalicama
 • Žljebovima (kanalima) za prozračivanje
Transport sa srednjim tlakom obavlja se obično:
 • Miješalicama
 • Žljebovima (kanalima) za prozračivanje
Transport s visokim  tlakom obavlja se obično:
 • Komornim hranilicama
 • Pužastim hranilicama