Engineering

Pretvorba elektrostatičkih separatora na tkanina filtre

Pretvorba elektrostatičkih separatora na tkanina filtre

Bavimo se izradom studija i savjetovanjem, usmjereno na pretvorbu postojećih elektrostatičkih separatora u učinkovitije tkanina filtre u različitim industrijskim postrojenjima kao što su (elektrane, toplane, ljevaonice, cementare itd.).

Studiju priprema i izrađuje naš inženjerski odjel, vidi kontakt.

Osnovni zadaci tijekom pretvorbe filtara

U praksi postoji mnogo načina za povećanje učinkovitosti odvajanja elektrostatičkih separatora (u daljem tekstu samo ES) i općenito čišćenja dimnih plinova. Između jedne od mogućih metoda povećanja učinkovitosti ES moguće je proširenje postojećeg ES i ugradnja  takozvanih drugih sekcija u kojima dolazi do separacije najfinijih frakcije prašine. Ovo tehničko rješenje zahtijeva puno prostora za tehnologiju na mjestu instalacije. Vrlo uobičajena metoda povećanja učinkovitosti ES je zamjena postojećih visokofrekventnih izvora napajanja za više učinkovite. Naravno, ove metode mogu se kombinirati. Trenutno se čini da je najučinkovitija metoda potpuna zamjena postojećih ES novim tkanina filtrima, što je vrlo skupo ili je moguće pretvoriti postojeće ES u tkanina filtre uz najveću moguću upotrebu postojećih dijelova ES (ormar, noseća konstrukcija, ulazni i izlazni dijelovi itd.)

Osnovni postupci za pretvorbu ES filtra u tkanina filtar uključuju:

  • Uklanjanje kompleta unutarnjih aktivnih dijelova svih ES-a, uklanjanje komponenata napajanja sekcija ES (tj. svih VN-visokonaponskih izvora napajanja)
  • U postojeće ormare ES bit će ugrađen tkanina filtar s potrebnim preinakama konstrukcije ormara i dimnih cijevi.
  • Izgradnja kompresorske stanice za komprimirani zrak za regeneraciju crijeva tkanina filtra.
  • Pregled i moguća zamjena postojećih ventilatora dimnih plinova zbog nedovoljnih dimenzija potrebnog tlaka dimnih plinova.
  • Intervencije u elemente pneumatskog transporta ispod spremnika za pražnjenje (lijevaka) postojećeg ES zbog promjene omjera uhvaćene količine TZL.