Katalog

CYGG-250

CYGG-250

Ciklonski separator za cijevi Ø 250 mm i kapacitet usisavanja do 3710 m3/h

To je mehanički separator prašine, koji koristi centrifugalne sile za separaciju poletave prašine u ispušnom zraku. Dolazna smjesa zraka i prašine ulazi u vrh ciklonskog separatora- ekscentrični otvor, koji rotira smjesu oko osi ciklona. Čestice prašine zbog centrifugalne sile kližu unutarnjom površinom cijevi ciklonskog separatora i utjecajem gravitacije idu smjerom prema dolje u prirubnicu ispušnog grla. Zrak izlazi na vrhu ciklonskog separatora. Za pravilno funkcioniranje ciklona potrebno je osigurati tlačno razdvajanje otpada od okolnog okoliša kako ne bi utjecalo na protok unutar ciklona ili da se spriječi curenje zraka kroz ispušno grlo.

Odaberite varijantu:

Upotreba

Ciklonski separatori zbog njihove niže učinkovitosti u odvajanju sitnijih frakcija prašine koriste se kao pred-separatori ispred uređaja za filtriranje, i time se odvija uklanjanje većine prašine. U aplikacijama za uklanjanje prašine sa strojeva za obradu drva, uglavnom vlažne piljevine, cikloni se koriste kao pojedinačni separator bez naknadne filtracije. Ciklonski separatori također se koriste u zatvorenim krugovima pneumatskog transporta ili na putevima dimnih plinova za prethodno odvajanje iskre prije nego što dimni plin ulazi u uređaj za filtriranje. Cikloni se mogu postavljati paralelno jedan s drugim, povećavajući kapacitet ili serijski uzastopno, povećavajući odvajanje.

Radni uvjeti

Ciklonski separatori dizajnirani su za odvajanje ne-abrazivne prašine veličine frakcije do 50 mm. Radna temperatura usisnog medija kreće se od -30 °C do + 150 °C u izvedbi materijala izrađenog od nehrđajućeg čelika.11 375 i do 250 °C. Pri projektiranju ventilacijskog sustava potrebno je uzeti u obzir gubitak tlaka ciklone na razini od 800 do 1200 Pa, ovisno o količini i temperaturi ispuhivanog zraka.
 • broj narudžbe CYGG-250
 • optimalne dimenzije ulaznog cjevovoda Ø 250
 • minimalni protok zraka 3180 m3/h
 • maksimalni protok zraka 3710 m3/h
 • gubitak tlaka 800 - 1200 Pa
 • separacija 70 - 95%
 • visina ciklona 2272 mm
 • promjer ciklona Ø 722
 • dimenzija ulazne prirubnice 390x130 mm
 • otpornost na temperaturu 150°C
 • težina ciklona 177 kg
 • preporučena rotacijska hranilica RPGG 30x30-8
 • materijalna izvedba 11375, 1.4301, ili prema zahtjevu klijenta
 • zaštita površine lakiranje