Katalog

G&G Bag HOUSE-A

G&G Bag HOUSE-A

Crijevni filtri G&G Bag HOUSE-A s pristupom lijevku namijenjeni su za najzahtjevnije sustave industrijskog otprašivanja. Zavarena kutija, zavareni piramidalni lijevak. Filtri se koriste za otprašivanje velikih izvora izgaranja, kao i u pogonima za proizvodnju cementa i vapna za ulazne koncentracije prašine do 500 g/m3.

Katalog crijevnih filtara G&G Bag HOUSE-A možete pronaći OVDJE ili klikom na donji gumb.

Katalog G&G Bag HOUSE-A

Opis opreme za filtraciju

G&G Bag HOUSE-A su hermetički zatvoreni filtri, čelične konstrukcije s okruglim tekstilnim crijevima. Crijevni filtri namijenjeni su odvajanju krutih onečišćujućih tvari koje se nalaze u plinovima i isparavanjima, a zajedno sa zrakom ne čine eksplozivnu smjesu. Crijevni filtri sastoje se od dva dijela: kutije za filtriranje i komore čistog plina koja sadrži poklopce za promjenu medija za filtriranje.

Kutiju i komoru odvaja cijevna ploča s otvorima za pričvršćivanje filtarskih crijeva, pričvršćenih elastičnim pločicama, a unutra su smještene potporne košare s integriranom Venturijevom cijevi.

Kod filtarskih jedinica tipa A, ulazni prašnjavi plin vodi se izravno u piramidalni lijevak.

Otprašivanje je dvofazni postupak. U prvoj fazi dolazi do odvajanja velikih i teških čestica promjenom smjera strujanja plinova i isparavanja u lijevku. U drugoj fazi se odvaja ostatak čestica na površini filtarskih crijeva.

Čišćenje – regeneracija – filtarskog medija izvodi se kratkim impulsima komprimiranog zraka i odvija se ovisno o rezultatu mjerenja gubitka tlaka, u određenim vremenskim intervalima ili kombinacijom ovih varijanti.

Radni uvjeti

Maksimalna radna temperatura plinova i isparavanja za filtere G&G Bag HOUSE-A je 150 °C. Kućište filtra namijenjeno je za podtlak od 5kPa. Jedinice crijevnog filtra mogu se smjestiti u vanjski ili unutrašnji prostor. Elektroinstalacija ima stupanj zaštite IP 54.