Katalog

G&G Bag HOUSE-B

G&G Bag HOUSE-B

Crijevni filtri G&G Bag HOUSE-B s pristupom u komoru za predodvajanje su za najzahtjevnije sustave industrijskog otprašivanja. Zavarena kutija, zavareni piramidalni lijevak. Filtri se koriste za otprašivanje velikih izvora izgaranja, kao i u pogonima za proizvodnju cementa i vapna za ulazne koncentracije prašine do 500 g/m3.

Katalog crijevnih filtara G&G Bag HOUSE-B možete pronaći OVDJE ili klikom na donji gumb.

Katalog G&G Bag HOUSE-B

Opis opreme za filtraciju

G&G Bag HOUSE-B su hermetički zatvoreni filtri, čelične konstrukcije s okruglim tekstilnim crijevima. Crijevni filtri namijenjeni su odvajanju krutih onečišćujućih tvari koje se nalaze u plinovima i isparavanjima, a zajedno sa zrakom ne čine eksplozivnu smjesu. Crijevni filtri podijeljeni su na tri dijela: komoru za predodvajanje, kutiju za filtriranje i komoru čistog plina koja sadrži poklopce za promjenu medija za filtriranje.

Kutiju i komoru odvaja cijevna ploča s otvorima za pričvršćivanje filtarskih crijeva, pričvršćenih elastičnim pločicama, a unutra su smještene potporne košare s integriranom Venturijevom cijevi.

Kod filtarskih jedinica tipa B tipa, ulazni prašnjavi plin vodi se u komoru za predodvajanje, a potom u piramidalni lijevak.

Otprašivanje je dvofazni postupak. U prvoj fazi dolazi do odvajanja velikih i teških čestica promjenom smjera strujanja plinova i isparavanja u komori za predodvajanje i u lijevku. U drugoj fazi se odvaja ostatak čestica na površini filtarskih crijeva.

Radni uvjeti

Maksimalna radna temperatura plinova i isparavanja za filtere G&G Bag HOUSE-B je 150 °C. Kućište filtra namijenjeno je za podtlak od 5kPa. Jedinice crijevnog filtra mogu se smjestiti u vanjski ili unutrašnji prostor. Elektroinstalacija ima stupanj zaštite IP 54.