Katalog

G&G Flat HOUSE-C

G&G Flat HOUSE-C

Filtri se koriste za otprašivanje plinskih i indukcijskih peći za taljenje, pogona za pijesak i drugih specifičnih djelatnosti s ulaznom koncentracijom prašine do 100 g/m3.

Plosnata filtarska crijeva smještena su okomito, tako da omogućuju povećanje filtarske površine jedinice zahvaljujući manjim razmacima između filtarskih elemenata. Specifičnost ovih filtera je korištenje razdjelne komore ulaznih plinova i isparavanja. Razdjelna komora osigurava razdvajanje strujanja filtarskog zraka odozdo i s bočnih strana filtarskih crijeva. Automatska regeneracija komprimiranim zrakom učinkovitija je kod okomito smještenih crijeva nego kod vodoravno postavljenih.

G&G jedinice s ravnim HOUSE-C filtrima imaju izvrstan omjer cijene i performansi.

Katalog crijevnih filtara G&G Flat HOUSE-C možete pronaći OVDJE ili klikom na donji gumb.

Katalog G&G Flat HOUSE-C

Opis opreme za filtraciju

G&G Flat HOUSE-C su hermetički zatvoreni filtri, čelične konstrukcije s plosnatim tekstilnim crijevima. Crijevni filtri namijenjeni su odvajanju krutih onečišćujućih tvari koje se nalaze u plinovima i isparavanjima, a zajedno sa zrakom ne čine eksplozivnu smjesu. Crijevni filtri podijeljeni su na tri dijela: komoru za odvajanje, kutiju za filtriranje i komoru čistog plina koja sadrži poklopce za promjenu medija za filtriranje.

Kutiju i komoru odvaja cijevna ploča s otvorima za učvršćivanje filtarskih crijeva, pričvršćenih bajunetama.

Kod filtarskih jedinica tipa C, ulazni prašnjavi plin vodi se u razdjelnu komoru. Razdjelna komora distribuira ulazne plinove i isparavanja djelomično u lijevak, a djelomično među filtarska crijeva sa strane.

Otprašivanje je dvofazni postupak. U prvoj fazi dolazi do odvajanja velikih i teških čestica promjenom smjera strujanja plinova i isparavanja u razdjelnoj komori. U drugoj fazi se odvaja ostatak čestica na površini filtarskih crijeva.

Čišćenje – regeneracija – filtarskog medija izvodi se kratkim impulsima komprimiranog zraka i odvija se ovisno o rezultatu mjerenja gubitka tlaka, u određenim vremenskim intervalima ili kombinacijom ovih varijanti.

Prednost plosnatih filtarskih crijeva je mogućnost učinkovitijeg rasporeda filtarskog medija u prorezu filtarske komore, a time i mogućnost većeg zračnog opterećenja filtra.

Radni uvjeti

Maksimalna radna temperatura plinova i isparavanja za filtere G&G Flat HOUSE-C je 150 °C. Kućište filtra namijenjeno je za podtlak od 5kPa. Jedinice crijevnog filtra mogu se smjestiti u vanjski ili unutrašnji prostor. Elektroinstalacija ima stupanj zaštite IP 54.