Katalog

G&G Ceramic JET-B

G&G Ceramic JET-B

Filtarske jedinice namijenjene za otprašivanje vrućih dimnih plinova koji sadrže iskre i užarene čestice. Riječ je o filtarskim jedinicama opremljenim keramičkim umetcima za filtriranje, otpornim na visoke temperature s talištem od 1200 °C. Filtri su opremljeni automatskom regeneracijom komprimiranim zrakom. Filtarske jedinice postižu visoku učinkovitost filtracije – iznad 99 %. Maksimalna radna temperatura kod filtracije dimnih plinova je 900 °C.

Područja primjene:
Otprašivanje kotlova na biomasu, otprašivanje kotlova na ugljen, uklanjanje prašine iz dimnih plinova iz peći, staklenih peći i druge posebne primjene.

Katalog keramičkih filtera G&G Ceramic JET-B s vezama za preuzimanje tehničkih listova, DWG crteža i STEP modela možete pronaći OVDJE ili klikom na donji gumb.

Katalog G&G Ceramic JET-B

Filtri dimnih plinova

Filtri dimnih plinova G&G Ceramic JET-B namijenjeni su za otprašivanje dimnih plinova nastalih izgaranjem krutih goriva u izvorima izgaranja. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, filtarske jedinice se koriste za otprašivanje kotlova za sagorijevanje biomase. Osnovno svojstvo opreme za filtraciju je otpornost na užarene čestice i ostatke neizgorjelog goriva, koji su prisutni u dimnim plinovima kod izgaranja biomase. Dimni plinovi ulaze u jedinicu za filtraciju i pomoću unutarnje pregrade se usmjeravaju u donji dio opreme za filtraciju, kako bi došlo do ravnomjernog zagrijavanja kutije filtarske jedinice. Dimni plinovi prolaze kroz filtarski medij prema gore u čistu komoru filtra, a onda izlaznim otvorom u ventilator dimnih plinova.

Smještaj ventilatora dimnih plinova

Ventilator dimnih plinova je uvijek smješten iza filtra dimnih plinova na putu filtriranog plina. Kontrola upravljanja ventilatorom ovisi o podtlaku u dimovodu prije priključka na kotao. Ventilator dimnih plinova održava konstantne uvjete podtlaka pomoću pretvarača frekvencije, tako da ne utječe na rad kotla. Filter dimnih plinova uvijek je opremljen zaobilaznicom dimnih plinova, kako bi se tijekom revizija i servisnih kontrola mogla isključiti filtarska oprema te izvesti kontrola ili popravljanje bez zaustavljanja kotla.

Keramički medij za filtraciju

Filtarski elementi su vatrostalne keramičke šipke s visokom temperaturnom otpornošću do 1200 °C. Filtarski elementi su unutar kutije za filtraciju raspoređeni okomito, s izlazom filtriranih dimnih plinova u gornjem dijelu filtra. Do odvajanja pepela dolazi na vanjskoj površini keramičkih šipki. Regeneracija filtarskih šipki odvija se cikličkim ispiranjem pomoću impulsa komprimiranog zraka tijekom rada filtarske jedinice. Sakupljanje pepela u standardnoj izvedbi odvija se u integrirane spremnike pepela, koje radnici kotla periodično prazne. Za kotlove u neprekidnom radu, filtarske jedinice su opremljene sustavom automatskog uklanjanja pepela. Na nižim visinama ugradnje otprašivanje je riješeno pokretnim dnom filtra, a potom pužnim transporterom do kontejnera za smeće. Oprema za filtraciju toplinski je izolirana po cijelom kućištu i ima električni grijaći kabel za održavanje temperature kutije filtra i ograničavanja kondenzacije dimnih plinova u trenutku pokretanja ili zaustavljanja kotla kod niske temperature dimnih plinova. Oprema za filtraciju ne mora imati piramidalni lijevak prašine zbog nižih dimenzija ugradnje i mogućnosti instalacije izravno u prostoru kotlovnice.